Krisztus megjelenése az éteri világban

Rudolf Steiner 1910. január 12-én Stockholmban beszélt először Krisztus megjelenéséről az éteri világban. Erről az előadásról nem maradtak fenn jegyzetek. Ettől a naptól kezdve Rudolf Steiner nem mulasztotta el, hogy említést ne tegyen erről a hatalmas eseményről. Svédországi előadása után … Continued

2600 Ft Kosárba rakom
Louis Braille

Teljes cím:Louis Braille. A vakírás feltalálójának élete Jakob Streit Kiadó: Öregmalom, 2010Kemény borító, 108 oldal Amikor Louis Braille 1809. január 4-én egy Párizshoz közeli faluban, Coupvray-ban megszületett, még csak néhány olyan iskola volt egész Európában, ahová a vakok járhattak. Különböző … Continued

1990 Ft Kosárba rakom
Lukács-evangélium

Rudolf Steiner ebben az 1909-ben tartott előadás-ciklusában jelentős okkult titkokat mond el. Kimutatja, hogy a „szeretet evangéliumába” valójában a buddhizmus eszmevilága árad bele, és itt beszél először arról, hogy Palesztinában időszámításunk kezdetén tulajdonképpen két Jézus-gyermek született. Megtudjuk az előadásokból azt … Continued

1990 Ft Kosárba rakom
Makrokozmosz és mikrokozmosz

Az antropozófia alapjairól szóló előadássorozat az ember, mint mikrokozmosz lelki és szellemi, valamint morális fejlődésének lehetőségeit mutatja be a kozmoszhoz és a magas szellemiségekhez vezető úton. Áttekinthetjük az ember útját, aki mikrokozmikus nem individuális lényből makrokozmikus individuális szellemi lénnyé képes … Continued

1890 Ft Kosárba rakom
Mária gyermeke

Jacob és Wilhelm Grimm Kiadó: Futura, 2014 Kemény kötés, 28 oldal Egy igazi szép képes mesekönyv, mely varázzsal vonhatja be a meghitt estéket. A mélyen szimbólikus erejű mesék szövegét a gyermeki érzékvilághoz illő, sugárzóan színes zsírkrétával rajzolt képek ölelik fel.

1500 Ft Kosárba rakom
Mária Magdolna misztériuma, életrajza és sorsa

Az elmúlt negyven év alatt, és különösen amióta megjelent Dan Brown Da Vinci Kód című könyve, a Mária Magdolna életével és identitásával kapcsolatos érdeklődés és zűrzavar megnövekedett, miközben az Újtestamentum kutatói sokszor még hozzá is tesznek a zűrzavarhoz. Ki valójában … Continued

2100 Ft Kosárba rakom
Michael küldetése

Rudolf Steiner ebben az előadássorozatában Michaelnek (Mihály arkangyal), mint korszellemnek a misszióját vázolja fel. Ennek a missziónak a legfontosabb feladata, hogy az emberiség számára megmutassa a Krisztushoz vezető utat. Ehhez arra van szükség, hogy felismerjük az ember- és világfejlődésben mindenütt … Continued

2390 Ft Kosárba rakom
Művészet és művészetmegismerés

Ebben a kötetben Rudolf Steiner művészettel, esztétikával, az érzéki, ­érzékfeletti megismerésével kapcsolatos előadásait olvashatjuk. „…a művészi alkotás nem valami már meglévő utánzása, hanem a világfolyamatnak az emberi lélekből fakadó folytatása. A természet puszta utánzása éppolyan kevéssé teremt újat, mint a … Continued

2700 Ft Kosárba rakom
Művészeti terápia a gyakorlatban

Eva Mees-Christeller  Kiadó: Remedium, 2010 Puha borító, 84 oldal Ez a kis könyv antropozófiai alapon kíván általános betekintést adni a művészeti terápia munkamódszerébe és szeretné felvázolni, hogyan is ment végbe a fejlődése máig. Azoknak szántuk, akiket érdekel a terápiának ez az … Continued

2000 Ft Kosárba rakom
Nemzetgazdasági kurzus

Ebben az előadássorozatában Rudolf Steiner megmutatta, hogy a szemlélet módjának megváltoztatásával a gazdasági élet „jól ismert” összetevői és folyamatai új fényben mutatkozhatnak meg, feltárva az ember előtt valódi származásuk és rendeltetésük, valamint az emberi lény fejlődésével való elválaszthatatlan összeszövöttségük. A … Continued

4500 Ft Kosárba rakom
Nevelésművészet az ember lényének megismeréséből

Másfél évtizede újraindult a Waldorf-pedagógia Magyarországon. Az óvodák, iskolák és pedagógusképzések egymás után nyitották meg kapuikat. 2003-ban már 20 Waldorf iskola működik hazánkban. Sorozatunk azoknak a tanároknak, pedagógusoknak az igényeit kívánja kielégíteni, akik az egyre népszerűbb Waldorf-pedagógia mélyére akarnak hatolni. … Continued

1790 Ft Kosárba rakom
Okkult fiziológia

Rudolf Steiner  Kiadó: Mandala, 2014 Puha kötés, 198 oldal Ezeket az előadásokat nem csak orvosok hallgatták és nem csak orvosoknak szólnak, de kétségtelen, hogy jó, ha az olvasó rendelkezik ilyen előismeretekkel. Hasznos lehet továbbá a teozófia és az antropozófia alapfogalmainak … Continued

2500 Ft Kosárba rakom