A Bhagavad Gita és a Pál levelek

Ez a kötet öt előadást tartalmaz, amelyekben Rudolf Steiner kifejti, hogy a Bhagavad Gitában, a Kelet irodalmának ebben a hatalmas erejű művében olyasmivel állunk szemben, ami érett, bölcs és művészi kifejeződésben jelenik meg egy hosszú fejlődés eredményeként, míg Pál apostol … Continued

1790 Ft Kosárba rakom
A bibliai teremtéstörténet titkai

A könyv Rudolf Steinernek a Genezisről tartott tizenegy előadását tartalmazza. Ezekben kifejti, hogy az ókori kútfők közlései nem ellentétesek a modern szellemtudomány megállapításaival, sőt megerősítik azokat. Megtudhatjuk, hogy a bibliai szövegeket nem azért nehéz értelmezni, mert azok „homályosak“, hanem mert … Continued

1790 Ft Kosárba rakom
A csillagok világa és az ember

Szerző: Rudolf Steiner, GA 219 Kiadó: Genius, 2. kiadás 2012 188 oldal, lágy borítású, ragasztott, 213 g  

2600 Ft Kosárba rakom
A csontváz titkai – a forma metamorfózisa

L.F.C. Mees  Kiadó: Remedium, 2009 Puha borító, 116 oldal A szerző meglepő hasonlóságokra hívja fel a figyekmünket a törzs és a koponya egyes csontjai között. Mintha egy adott téma rejlene e csontok mögött és mintha azok e közös téma különböző … Continued

2500 Ft Kosárba rakom
A fenomenológiai kémia alapjai

A fenomenológiai kémia alapjai – Kémiatanítás az ált. isk. 7-9. osztályában Frits H. Julius Kiadó: Ita Wegman Alapítvány, 2007 Puha borító, 88 oldal tanítás a 7. osztályban – tűz, só, víz, fémek tanítás a 8. osztályban – cukor, keményítő, fehérje, … Continued

2000 Ft Kosárba rakom
A filozófia rejtélyei I.

A filozófia fejlődése a görög gondolkodóktól a XIX. század reakciós és szélsőséges világnézeteiig. Bár történelmi megközelítésben foglalkozik a filozófiai gondolatokkal, a könyvet mégsem tekinthetjük filozófiatörténetnek, hanem 2500 év világszemléletei vázlatos áttekintésének. Rudolf Steiner így ír könyvének keletkezéséről az Életutam c. … Continued

2500 Ft Kosárba rakom
A filozófia rejtélyei II.

Ez a kötet a XIX. század közepétől a XX. század elejéig tekinti át a filozófia fejlődését. A korszakra a természettudományok gyors fejlődése jellemző, és ez a világszemléletekre is rányomta bélyegét. Számtalan olyan kérdést sikerült megoldani, amire korábban csak a tények … Continued

2500 Ft Kosárba rakom
A filozófia, kozmológia és vallás

A filozófia, kozmológia és vallás az antropozófiában A gondolkodás és a tudat változásainak szemléletes bemutatása, különböző gyakorlatokkal való illusztrálása az antropozófia és különösen az antropozófiai krisztológia megvilágításában. Az antropozófiában való tájékozódás szempontjából alapvető műnek tekintendő. Szerző: Rudolf Steiner, GA 215 … Continued

1490 Ft Kosárba rakom
A főnix szárnya alatt

Ez a könyv először írja le majdnem hézagmentesen az ismert Saint Germain gróf életrajzát. II. Rákóczi Ferenc elsőszülött fia alkímiai ismeretei és egyetemes tudása miatt a XVIII. század egyik legérdekesebb személyisége volt. St. Germain a szociális gondolatot hirdette. Megújította a … Continued

1990 Ft Kosárba rakom
A golgotai misztérium megismerésének építőelemei

A golgotai eseményhez vezető, azt megvilágító, majd azt követő momentumok történeti, szellemtörténeti bemutatása, az élet fizikai, szellemi és morális szempontjainak kiemelésével és a Krisztus-történet középpontba Szerző: Rudolf Steiner, GA 175 Kiadó: Genius, 1. kiadás 2002 174 oldal, lágy borítású, ragasztott, … Continued

1790 Ft Kosárba rakom
A gyermek egészséges fejlődése

A Waldorf-sorozat e kötetében található előadásokat Rudolf Steiner Waldorf-tanároknak tartotta, így elsősorban a pedagógiával foglalkozókhoz szólnak. Ugyanakkor nagyon fontosak a szülők számára is, mert megtudhatják belőlük, hogy mi ennek a sajátos oktatási és nevelési módszernek az alapja, milyen bánásmódot igényel … Continued

2490 Ft Tovább
A gyógyítás művészetének elmélyítése

Csak az emberben lakozó szellem képes a világ szellemét megközelíteni. Az ember saját lényében rejti a “nagy világ”, a makrokozmosz minden rejtélyét és titkát. A rejtélyek, melyeket életünk ad fel számunkra, nem a világ folyásának szemlélésében világosodnak meg számunkra, hanem … Continued

2700 Ft Kosárba rakom